Home » Advies » Onderwijs » Het basisonderwijs in Portugal: Ensino Básico

Het basisonderwijs in Portugal: Ensino Básico

Wanneer u wilt dat uw kind naar een Portugese school gaat, dan moet u er rekening mee houden dat het Portugese onderwijssysteem afwijkt van dat van Nederland. Het Portugese onderwijs bestaat uit ensinos, die weer op hun beurt weer bestaan uit ciclos. Ensino Básico is de eerste ensino, het basisonderwijs in Portugal.

De Ensino Básico bestaat uit drie ciclos: de primeiro (1°), segundo (2°) en terceiro (3°) ciclo. Ze omvatten allemaal meerdere jaren en worden ook wel Escola Básica 1, 2 en 3 genoemd. De meeste kleine dorpen hebben een eigen EB 1, maar EB 2 en EB 3 zijn vaak alleen in grotere plaatsen te vinden.

Uw kind is leerplichtig vanaf 15 september nadat het 6 jaar wordt. Dan moet het naar school. Uw kind mag ook naar een Escola Primária wanneer het 5 jaar is. Daarvoor moet u uw kind tussen 15 april en 15 juni voorafgaand aan het schooljaar inschrijven. Of het ministerie dit toekent, hangt af van hoeveel leerlingen zijn ingeschreven. De leerplicht loopt tot het kind het twaalfde leerjaar heeft afgesloten of tot het 18 jaar is.

Hoelang duurt het basisonderwijs in Portugal

De eerste vier jaar, circa het zesde tot en met het negende levensjaar, brengt uw kind door in de 1° ciclo. Daarna gaat uw kind twee jaar naar de 2° ciclo. Vervolgens komen er nog een zevende, achtste en negende jaar in de 3° ciclo. Na het voltooien van het basisonderwijs in Portugal wordt gekozen voor een theoretische of praktische leerweg aan de Ensino Secundário. Deze keuze maakt men in Nederland al wanneer het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Het basisonderwijs in Portugal is gratis. De conselho mag wel een bijdrage vragen aan ouders voor het vervoer van leerlingen en voor de maaltijden. Deze bijdragen zijn over het algemeen afhankelijk van het inkomen van de ouders. Ook de leerboeken zijn gratis. Deze vallen onder Manuais Escolaras GrAtuitos (MEGA), een boekenprogramma van de Portugese overheid.

Let op: het gaat hier om de Manuais Escolares, niet om de Cadernos de Fichas. Of de Cadernos de Fichas gratis ter beschikking worden gesteld, verschilt per gemeente.

Kortom, iedereen die naar een Portugese school gaat, volgt de eerst Ensino Básico en daarna nog minimaal 3 jaar onderwijs. In de drie jaar die volgen op de Ensino Básico, ontstaat in het vervolgonderwijs, de Ensino Secundária, het onderscheid tussen praktijk-gericht onderwijs of meer theoretisch.

Deel dit artikel met familie, vrienden of volgers

1 reactie op “Het basisonderwijs in Portugal: Ensino Básico”

  1. Interessant om te lezen over het primair onderwijs in Portugal. Een vriendin van mij is vorig jaar verhuids en heeft inderdaad gezegd dat het iets anders gaat dan in Nederland. Haar kinderen spreken al vloeiend Portugees, dat ging hartsikke snel en het is inderdaad fijn dat het onderwijs gratis is!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *