Meteen naar de inhoud
Home » Advies » Algemeen » Zomervakantie

Zomervakantie

Traditioneel gezien staat Portugal in de maand augustus op een laag pitje. Veruit de meeste mensen plannen hun vakantie in deze maand. Daarnaast draaien de meeste instanties op minimale bezetting. Voor ons betekent dat, dat we niet optimaal ons werk kunnen uitvoeren. Daarom hebben wij besloten dat wij dit jaar in augustus onze vakantie plannen. Wij zijn wegens zomervakantie de hele maand augustus niet bereikbaar.

Dit betekent ook dat wij in juli geen nieuwe processen voor auto-invoer met vrijstelling van ISV aannemen. Ook zullen wij in deze periode geen nieuwe vertaalopdrachten aannemen.

Invoerprocessen van auto’s met betaling van de ISV, kunnen we aannemen als deze uiterlijk voor 15 juli kunnen starten en onze werkdruk dat toelaat. Elke aanvraag bekijken en beoordelen we individueel. Wanneer wij denken dat een proces langer zal duren dan gebruikelijk, nemen wij het proces niet aan.

Afronden en beantwoorden

In juli richten wij ons vooral op het afronden van lopende processen. Daarnaast zetten we ons in om de al via e-mail of contactformulier ingediende verzoeken te beantwoorden. Verzoeken die binnenkomen nadat dit artikel online kwam, beantwoorden wij pas nadat alle eerder binnengekomen verzoeken door ons verwerkt zijn. Gezien de enorme hoeveelheid aanvragen in de laatste maanden, kan het zijn dat u lang moet wachten op een antwoord.

Wanneer wij u niet kunnen helpen op korte termijn, maar u wilt in die periode toch uw auto invoeren met betaling van de ISV, raden wij u aan om dit via een ander te regelen. Als u een auto met vrijstelling wilt invoeren, dan staan wij – in principe – weer vanaf 12 september voor u klaar.

Auto-invoer: let op de basisregels

Wij wijzen u daarbij nog even op enkele basisregels omtrent de invoer van auto’s.

  • Wanneer u een auto met betaling van ISV wilt invoeren, dan moet u de douaneverklaring binnen 20 werkdagen indienen. Dit geldt vanaf het moment dat het voertuig Portugal binnenkomt. Bent u te laat dan volgt er een boete.
  • Wanneer u een auto met vrijstelling van ISV wilt invoeren, dan moet u de douaneverklaring binnen 12 maanden indienen. Dit geldt vanaf het moment dat u resident wordt. Het aanvragen van de vrijstelling gaat via het indienen van de douaneverklaring. Let daarbij wel op de voorwaarden van uw huidige autoverzekeraar. Voor de meeste Nederlandse verzekeringen geldt dat in de verzekeringspolis een clausule opgenomen is waarin staat dat de dekking vervalt zodra u zich uitschrijft uit Nederland.
  • Een voertuig met niet-Portugees kenteken mag slechts 6 maanden per 12 maanden (dus niet per kalenderjaar) op Portugees grondgebied zijn.
  • Als Portugees resident mag u niet in een voertuig met niet-Portugees kenteken rijden.

De bovenstaande regels zijn op enkele punten tegenstrijdig. Wij weten niet hoe strikt hierop gehandhaafd wordt. Onze ervaring is dat een voertuig dat u als eigenaar meeneemt omdat u verhuist anders wordt beoordeeld dan een voertuig dat u in het buitenland koopt terwijl u al resident in Portugal bent.

Wij wensen u een fijne zomer en helpen u graag weer in september.